Referencijos

 

2017 -2018 m. Katilinės rekonstrukcija, įrengiant 4,5 MW galios vandens šildymo katilą.
Užsakovas: AB „Vilniaus baldai“
Darbų apimtys pagal projektą: Biokuro katilinės 4,5 MW, deginančios pjuvenas,  projektavimas, katilo pagaminimas, katilo ir visos katilinės papildomos įrangos pristatymas ir įrengimas, statybos, apdailos darbai, paleidimas-derinimas, apmokymas. 

2017 m. Garo turbinos K-200-130 (LMZ) remontas
Užsakovas: Enefit Energiatootmine AS
Darbų apimtys pagal projektą: Garo turbinos K-200-130 (LMZ) rezervinio žemo slėgio rotoriaus 26, 27, 30, 31 laipsnių mentelių įrengimas ir guolių Nr.4 ir 5 kaklelių remontas, bei balansavimo atlikimas


 

2017 m. Skysčių katalizinio krekingo frakcinės kolonos K201 vidinių detalių pakeitimas

Darbų atlikimo vieta - naftos perdirbimo kompleksas ORLEN Lietuva AB. 

2016  m. Dūmų kanalų, katilų vamzdynų, mėginių aušintuvės vamzdynų, pakuros aušinimo vamzdynų ir suspausto oro vamzdynų gamyba, tiekimas ir montavimas naujoje Visagino katilinėje

Užsakovas: UAB "Enerstena" 

2016-2017 m. Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) galutinio eksploatavimo nutraukimo plano analizės paslaugų atlikimas
Užsakovas: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
Paslaugų tiekėjas: Partnerystė, susidedanti iš UAB „Svertas" (atsakingasis partneris) ir Empresarios Agrupados Internacional S.A. (Ispanija)
Darbų apimtys pagal projektą:
Šios sutarties tikslas - atlikti Ignalinos atominės elektrinės galutinio eksploatavimo nutraukimo plano (GENP)  7-ojo leidimo bei  Megaprojekto grafiko nepriklausomą analizę;
atliktos GENP ir Megaprojekto grafiko analizės pagrindu identifikuoti priemones IAE galutinio eksploatavimo nutraukimo planui ir Megaprojekto grafiko efektyvumui (projekto biudžeto ir įgyvendinimo termino prasme) pagerinti bei veiksmus, būtinus šių priemonių įgyvendinimui.


 

2015-2016 г. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektinės dokumentacijos peržiūros paslaugų atlikimas
Užsakovas: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Paramos gavėjas: Valstybinė  atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)
Darbų apimtys pagal projektą:
Šios sutarties tikslas - teikti VATESI, kuri vykdo branduolinės energetikos objektų saugos valstybinį reguliavimą ir priežiūrą Lietuvoje, mokslinę – techninę paramą atliekant atliekyno, kurio užsakovas - Ignalinos atominė elektrinė, projektinės dokumentacijos peržiūrą, pateikti pastabas, rekomendacijas bei išvadas dėl atliekyno projektinėje dokumentacijoje numatytų projektinių sprendinių atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose, TATENA dokumentuose nustatytiems saugos reikalavimams tokio tipo atliekynui tam, kad VATESI, vadovaudamasi pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis, galėtų priimti sprendimus dėl atliekyno statybos licencijos išdavimo Ignalinos AE.


 

2014-2017 m. Ignalinos atominės elektrinės Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginio programinės įrangos (PĮ) techninio palaikymo, modifikavimo ir konfigūravimo paslaugos.
Rangovas: „Svertas” – „VF a.s.“ (Čekija)
Užsakovas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Lietuva)
Darbų apimtys pagal projektą:
Užsakovo konsultavimas programinės įrangos naudojimo klausimais, PĮ veikimo problemų analizė ir nustatytų klaidų šalinimas, esančios programinės įrangos modifikavimas ir konfigūravimas pagal užsakovo poreikius. 

2015 m. Lietuvos elektrinės (LEL) 8 bloko ASC K-300-240-1 turbinos korpuso remonto technologijos parengimas ir remonto atlikimas.
Užsakovas: АО „Lietuvos energijos gamyba“ (Elektrėnai, Lietuva)
Darbų apimtys pagal projektą:
Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai: parengta plyšio ASC korpuso sienelėje remonto technologija, parengta kontrolės programa, numatanti pažeistos zonos technologinių ir stiprio metalo savybių vertinimo atlikimą, mėginių paėmimą tolesniam fraktografiniam tyrimui atlikti, atliktas ASC korpuso remontinio suvirinimo sekos optimizavimo skaičiavimas (naudojant ANSYS programą) siekiant eliminuoti neleistiną plyšio persikreipimą po remonto, atliktas plyšio ASC korpuse atsiradimo priežasčių tyrimas, atlikti plyšio ASC korpuso sienelėje suvirinimo darbai pagal parengtą projekto metu technologiją, surašytos išvados dėl garantuojamo darbo resurso pagal atliktų darbų rezultatus ir nedestruktyvios kontrolės duomenis


 

2015 m. „Šiaurės termofikacinės elektrinės (Kochtla Jarvėje, Estija) Е135-3,2-420 katilo automatikos sistemos komplekto tiekimas, derinimas ir perdavimas eksploatuoti
Užsakovas: ООО „Белэнергомаш-БЗЭМ“ 

2015 m. Turbinos K-300-240-1 elementų neardančios kontrolės paslaugos
Užsakovas:  UAB Verslo aptarnavimo centras
Darbų apimtys pagal projektą:
ASR ašinio kanalo, kurio Ø90, L꞊5000 mm, VSR ašinio kanalo, kurio Ø130, L꞊6870 mm, vizualinė, magnetinė miltelinė ir ultragarsinė metalo kontrolė iš rotoriaus ašinio kanalo vidinės pusės;
ASR disko Nr.1, ratlankio su T- tipo išdroža mentelių uodegoms prie viršutinių koncentratorių (be mentelių nuėmimo) 100% ultragarsinė metalo kontrolė iš abiejų̨ disko pusių ir spyninių mentelių jungiamųjų galų kontrolė atliekama neardant, nustatant įtrūkimus kniedžių skylių srityje;
VSR užmaunamųjų diskų stebulių Nr.27, 28 ,29 darbinių mentelių jungiamųjų galų ultragarsinė kontrolė. Darbinių mentelių šakutės formos jungiamųjų galų kontrolė atliekama neardant, nustatant įtrūkimus kniedžių skylių srityje.
ŽSR užmaunamųjų diskų stebulių Nr.32, 33, 34, 37, 38, 39 darbinių mentelių jungiamųjų galų ultragarsinė kontrolė. Darbinių mentelių̨ šakutės formos jungiamųjų galų kontrolė atliekama neardant, nustatant įtrūkimus kniedžių skylių̨ srityje.


2014-2015 m. Lietuvos elektrinės (LEL) 8 ir 7 blokų garo turbinų techninės būklės įvertinimas ir išvados dėl darbo resurso pratęsimo pateikimas.
Užsakovas: АО „Lietuvos energijos gamyba“ (Elektrėnai, Lietuva)
Darbų apimtys pagal projektą:
Turbinų techninės diagnostikos programos parengimas, eksploatavimo režimų bei techninės diagnostikos atlikimo metu surinktų duomenų analizė ir vertinimas, turbinų techninės būklės įvertinimo ataskaitos rengimas ir išvados dėl turbinų darbo resurso pratęsimo pateikimas.


2013-2014 m. Ignalinos atominės elektrinės G-1 bloko turbinų salės įrangos smulkinimo ir dezaktyvavimo įrenginio projektavimas, gamyba, tiekimas ir perdavimas eksploatuoti.
Rangovas: įmonių partnerystė: „KER” –„Svertas” –„Ekobana”
Užsakovas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė (Lietuva)
Darbų apimtys pagal projektą:
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas šių įrengimų techninis – darbo projektas: apsauginės smulkinimo kameros, apsauginės drėgnos ir sausos dezaktyvacijos kameros, radioaktyviųjų užteršimų šalinimo specialiosios ventiliacijos sistemos projektai.
Projekto įgyvendinimo metu buvo pagaminta, patiekta ir perduota eksploatuoti ši įranga: smulkinimo kamera, dezaktyvavimo kamera, krovinių kėlimo įranga, automatinė šratasraučio valymo įranga, talpų suktuvas, вращатель сосудов, ventiliaciniai įrengimai su НЕРА filtravimo sistema. Buvo organizuoti užsakovo darbuotojų mokymai.
Po šio projekto įgyvendinimo IAE perėjo prie Ignalinos atominės elektrinės G-1 bloko turbinų salės įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo. 

2010 – 2014 m. Estijos elektrinės blokų turbinų kondensatoriaus vamzdelių rutulinio valymo sistemos montavimas.
Užsakovas: „Eesti Energia” (narva, Estija)
Darbų apimtys pagal projektą:
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas įrangos montavimo projektas, buvo patiekta ir sumontuota įranga, atlikti paleidimo-derinimo darbai, organizuoti mokymai ir kondensatoriaus vamzdelių rutulinio valymo sistemos su preliminaraus valymo filtrais perdavimas eksploatuoti priderinant ją prie naudojamos aušinimo sistemos 

2014 m. Rygos šiluminės elektrinės – 2 tinklinių šildytuvų rutulinio valymo sistemos montavimas
Rangovas: „SIA Energoremonts Riga” – „Svertas”
Užsakovas: AS „Latvenergo” (Ryga, Latvija)
Darbų apimtys pagal projektą:
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas įrangos montavimo projektas, buvo patiekta ir sumontuota įranga, atlikti paleidimo-derinimo darbai, organizuoti mokymai ir tinklinių šildytuvų rutulinio valymo sistemos perdavimas eksploatuoti


2014-2015 m. VKG Energija OU 3 kondensacinės turbinos kapitalinis remontas ir modernizavimas
Užsakovas: „VKG Energia OU” (Kochtla Jarvė, Estija)
Rangovas: „Ekol energo s.r.o.“ – „Svertas”
Darbų apimtys pagal projektą:
Turbinos išmontavimas, statoriaus ir rotoriaus mentelių gamyba ir keitimas, turbinos korpuso remontas, reguliavimo sistemos remontas, uždaromųjų vožtuvų remontas, pamatų remontas, turbinos montavimas ir perdavimas eksploatuoti.


2013-2014 m. geriamojo vandens paruošimo gamyklos projektavimas ir rekonstravimas Narvos mieste
Užsakovas: „Narva Vesi”, „AS Merko Ehitus” (Narva, Estija)
Darbų apimtys pagal projektą:
Giluminio vandens paėmimo sistemos TAPIS projektavimas, tiekimas, montavimas, mokymų organizavimas ir perdavimas eksploatuoti.


2014 m. Kivioli Keemiatoostuse OU (Estijoje) P6-35/5M turbinos kapitalinis remontas.

 

2014 m. Lietuvos elektrinės (LEL) К-300-240-1 turbinos elementų (rotorių ir kt.) neardančioji kontrolė.

 

2012 m. „Cardia“ elektrinės Graikijoje 3 bloko ТВВ-300-2У3 turbogeneratoriaus kapitalinis remontas.

 

2012 m. Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugyklos (PBKS) šilumos sistemos projektavimas ir montavimas.2010 m. Ignalinos AE žemo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos šilumos trasos projektavimas ir montavimas.

 

2011 m. Ignalinos AE 117-1 pastato RAAS hidraulinių balionų išmontavimo specialiųjų kėlimo darbų atlikimo ir įrangos projektavimas ir projekto rengimas.

 

2010 m. Ignalinos AE 6/0,4 kV transformatorinės pastotės prie 130/1 pastato rekonstravimas.